Open menu

FOCWA Verzekeringsdienst

Vragen of meer informatie?
Bel 010 - 288 44 90, wij helpen u graag!

Waarschijnlijk bent u het in de dagelijkse praktijk wel eens tegengekomen; contra-expertise bij autoschade. Maar wat is dit precies? Wanneer kan dit aangevraagd worden? En hoe zit het met de kosten? FOCWA Verzekeringsdienst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

 

Wanneer kan iemand contra-expertise bij autoschade inschakelen?

Wanneer een persoon autoschade heeft, wordt door een expert bepaald wat het exacte schadebedrag is. Het kan zijn dat deze persoon het niet eens is met de vastgestelde schade. Deze mag dan een eigen expert inschakelen: de contra-expert. Ook wel een tweede expert genoemd. Hiermee heeft degene die schade heeft geleden de zekerheid dat de schade die door de expert van de verzekeraar is bepaald, klopt.

Wat doet de contra-expert?

De contra-expert start een eigen onderzoek naar de autoschade. De dienstverlening van de contra-expert gaat iets verder dan de dienstverlening van de eerste expert; deze laatste is in dienst van de verzekeraar en de contra-expert behartigt compleet de belangen van de auto-eigenaar. Kunnen hij en de eerste expert geen overeenstemming bereiken over het schadebedrag, dan wordt er een derde expert (een 'arbiter') ingeschakeld. Zijn oordeel is bindend.

Wanneer kan de contra-expert ingeschakeld worden?

Zelfs tot 3 jaar na de schadeafwikkeling mag een contra-expert worden ingeschakeld. Het wordt echter lastiger wanneer de auto-eigenaar al akkoord is gegaan met de schadevaststelling en/of de schade van het voertuig al is hersteld.

Hoe zit het met een contra-expert bij eigen autoschade?

Ook als iemand zelf autoschade heeft toegebracht aan zijn eigen auto kan een contra-expert ingeschakeld worden.

Wie vergoedt de kosten van de contra-expert?

Kosten voor de contra-expertise worden in principe door de auto-eigenaar voorgeschoten. Vervolgens kunnen deze verhaald worden op de verzekeraar. Bij schade door iemand anders, kunnen de kosten van de contra-expert vergoed worden door de autoverzekeraar van de tegenpartij. Bij schade die zelf is toegebracht aan de auto, kunnen de kosten vergoed worden door de eigen autoverzekeraar. Het inschakelen van een contra-expert moet wel redelijk zijn.

Per situatie en verzekeraar kan wat redelijke kosten zijn verschillen. Hiervoor geldt de dubbele redelijkheidstoets: het moet redelijk zijn geweest om de expertisekosten te maken en dat de kosten zelf moeten redelijk zijn. Of aan deze toets wordt voldaan hangt af van de specifieke omstandigheden van de schade. Van belang zijn de complexiteit van een schade en de omvang van de autoschade. In principe vergoeden schadeverzekeraars minimaal de kosten van hun eigen contra-expert. Meerkosten worden alleen vergoed als deze redelijk zijn. De auto-eigenaar moet dit soms zelf aantonen.

Wat zijn belangrijke tips voor het inschakelen van een contra-expert?

Wanneer u zelf – of wellicht een van uw klanten – een contra-expert in wil schakelen, let dan op het volgende:

  • Laat de verzekeraar of tussenpersoon schriftelijk weten dat er een contra-expert wordt ingeschakeld.
  • Vraag bij de verzekeraar of tussenpersoon een duidelijke onderbouwing van het expertiserapport en de bedragen. Draagt zelf ook bewijzen aan van de (on)kosten.
  • Kies een goede contra-expert uit waar u zich vertrouwt bij voelt.
  • Laat een contra-expertise zo snel mogelijk uitvoeren, in ieder geval voordat de schade is hersteld.

Heeft u vragen over contra-expertise?

FOCWA Verzekeringsdienst beantwoordt ze graag. U kunt ons bereiken via 010 – 288 44 90 of via onderstaand formulier.