Open menu

FOCWA Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 44 90.

Corona en impact op verzekeraars

Ontvangen verzekeraars al claims van bedrijven of particulieren door het coronavirus?

Daar heeft het Verbond van Verzekeraars op dit moment geen overzicht van.

Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Waarom eigenlijk?

Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor kan de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Mede op last van de toezichthouder sluiten verzekeraars daarom epidemieën op de meeste verzekeringen uit. 

Is er ooit onderzoek gedaan naar de impact van een pandemie op de solvabiliteit van verzekeraars?

De solvabiliteit van verzekeraars wordt getoetst op basis van een Europees kader, Solvency II. Daarin is standaard het risico op een pandemie voor verzekeringen (die pandemie dekken) en beleggingen meegenomen. Alle Nederlandse verzekeraars voldoen op dit moment aan dit kader.

Wat zijn de noodscenario’s mochten verzekeraars in problemen komen door het coronavirus? Wanneer grijpt de overheid/toezichthouder in?

De kans is klein dat er een verzekeraar in de problemen komt. Maar als de toezicht-houder (DNB) vaststelt dat dit risico zich toch voordoet, stelt zij een noodregeling in werking. DNB gaat dan proberen de verzekeraar te verkopen of te laten fuseren. Om een faillissement af te wenden is er ook een noodfonds beschikbaar.

Verzekeraars zijn ook beleggers. In hoeverre worden zij geraakt door de dalende beurskoersen door het coronavirus?

Verzekeraars beleggen met name in veilige beleggingen zoals obligaties. Verzekeraars houden de financiële markten nauwlettend in de gaten en zullen anticiperen waar nodig.

 

Bron: Verbond van Verzekeraars

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u weten over of u juist verzekerd bent? U kunt altijd contact opnemen met onze specialisten via 010 – 288 44 42 of stuur een email naar info@focwaverzekeringsdienst.nl