Open menu

FOCWA Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 44 90.

Coronavirus: welke verzekering dekt wat?

Het coronavirus heeft veel impact op jouw bedrijfsvoering en -continuïteit. Welke verzekering dekt wat?

 

Bedrijfsschadeverzekering

Wel gedekt

 • Materiële schade

Niet gedekt

 • Inkomstenderving door het niet kunnen worden bevoorraad of kunnen leveren 

Heb je inkomstenderving omdat je bijvoorbeeld niet bevoorraad kunt worden of omdat je jouw klanten niet kunt beleveren? Dan ben je hier niet voor verzekerd. De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor de materiële schade en de gevolgschade daarvan. Gezien er geen sprake is van een materiële schade, is er geen dekking onder deze verzekering.

Goederentransportverzekering

Deze verzekering dekt in principe materiële schade aan of verlies van de verzekerde zaken als gevolg van een gedekte gebeurtenis tijdens de reis. Afhankelijk van de polisdekking zijn sommige vormen van vertraging verzekerd op de goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. De vertraging dient altijd onzeker en niet voorzienbaar te zijn. Daarnaast zal de vervoerder zich voor wat betreft vervoerdersaansprakelijkheid al snel willen beroepen op overmacht als ontsnappingsgrond. Of daar in het geval van vertraging door het coronavirus ook sprake van is, moet nog blijken. Voor goederen die onderweg zijn maar waarvan de verzekerde reis door het coronavirus buiten de macht van de verzekerde goedereneigenaar onderbroken, gefrustreerd of beëindigd wordt biedt een goede transportverzekering wel een gelimiteerde dekking voor de additionele kosten om de verzekerde reis alsnog te voltooien. Ook als er geen verliezen van of materiële schade aan de verzekerde belangen zijn.

Voor vervoerders is het belangrijk dat met verladers wordt afgesproken geen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van vertraging. Kijk voor meer informatie over de impact van het coronavirus op jouw transportrisico’s op de website van Boelaars & Lambert.

 

Zakelijke reisverzekering

Wel gedekt

 • Ziektekosten als jouw medewerker tijdens de reis ziek wordt
 • Medische evacuatie als dat nodig is
 • Extra reis- en verblijfkosten 
 • Verblijf in een gebied als tijdens het verblijf het reisadvies wordt gewijzigd 

Niet gedekt

 • Repatriëring
 • Reizen naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt.

Jouw zakelijke reisverzekering biedt dekking als jouw medewerker tijdens de reis ziek wordt. Er is dan dekking voor kosten die tijdens de reis gemaakt, voor zover de Nederlandse zorgverzekering deze niet vergoedt, en dit onder de reisverzekering is meeverzekerd. Afhankelijk van de voorwaarden en dekking biedt de reisverzekering dekking voor extra reis- en verblijfskosten, bijvoorbeeld als jouw medewerker in quarantaine is geplaatst. Deze kosten zijn over het algemeen wel gemaximeerd. Er is geen dekking als jouw medewerker naar een gebied reist waarvoor een negatief reisadvies (code oranje en rood) is gegeven. Als jouw medewerker al in het gebied is op het moment dat het negatieve reisadvies wordt gegeven, blijft de verzekering van kracht tot het moment dat jouw medewerker het gebied heeft kunnen verlaten. Afhankelijk van de voorwaarden en dekking is repatriëring meeverzekerd als gevolg van een ongeval of ziekte.

 

Zakelijke annuleringsverzekering

Wel gedekt

 • Annulering als gevolg van gebeurtenissen in de directe omgeving van jouw medewerker 

Niet gedekt

 • Annulering als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, tenzij er een negatief reisadvies is 

De uitbraak van het coronavirus is op zichzelf geen geldige annuleringsreden. Een annuleringsverzekering dekt doorgaans alleen risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving bijvoorbeeld: jouw medewerker wordt ziek of één van zijn ouders overlijdt. Wat er op de bestemming gebeurt is dus niet altijd een geldige reden om te mogen annuleren. Echter, er zijn verzekeraars die dekking bieden op het moment dat er een negatief reisadvies is gegeven nadat de reis is geboekt. Neem contact op met jouw verzekeringsadviseur voor meer informatie over jouw situatie.

 

Verzuimverzekering

Wel gedekt

 • Verzuim als gevolg van ziekte 

Niet gedekt

 • Verzuim als gevolg van een andere reden dan ziekte (bijvoorbeeld quarantaine)

Het is belangrijk dat jij als werkgever de richtlijnen van het RIVM en de GGD volgt. Voor wat betreft dekking uit de verzuimverzekering is deze niet anders dan bij andere ziekten; de oorzaak is namelijk niet relevant. De verzuimverzekering biedt geen dekking als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld doordat jouw medewerker in quarantaine is geplaatst.

 

Expatverzekering

Met een expatverzekering, of internationale zorgverzekering, heb je over het algemeen ook dekking in gebieden waar een epidemie of pandemie heerst. De keuze om te reizen ligt bij de werkgever en de werknemer. Voor reisadvies wordt verwezen naar (lokale) overheidsinstanties. Met vragen over de dekking van jouw verzekering kun je terecht bij uw verzekeringsadviseur.

 

Meer informatie?

Bovenstaande informatie geeft een toelichting op wat over het algemeen wel en niet verzekerd is, individuele gevallen kunnen afwijken. Aan de bovengenoemde dekkingen kunnen geen rechten worden ontleend; jouw verzekeringsvoorwaarden zijn altijd leidend. Als je vragen hebt over de exacte dekking in jouw polis kun je contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.