Open menu

FOCWA Verzekeringsdienst

Vragen of meer informatie?
Bel 010 - 288 44 90, wij helpen u graag!

Uw medewerker kan zowel privé als onder werktijd een ongeluk krijgen. Bijvoorbeeld wanneer er in de garage net gedweild is en hij of zij uitglijdt, een dwarslaesie oploopt en in een rolstoel belandt. Of tijdens een wintersportvakantie met familie in Oostenrijk zwaargewond raakt en na 2 weken in coma komt te overlijden. Hoe beschermt u uw medewerker of de nabestaanden in deze situatie tegen de financiële gevolgen van dit ongeval?

Als uw medewerker tijdens of buiten werktijd een ongeluk krijgt, dan kan uw medewerker blijvend invalide raken of zelfs overlijden. Na een ernstig ongeluk is er vaak veel schade, zowel lichamelijk, emotioneel als financieel. Wij begrijpen dat u er in zo’n situatie graag voor uw medewerker of voor de nabestaanden van uw medewerker bent. Deze verzekering is geschikt voor werkgevers die hun werknemers na een ongeluk financieel willen ondersteunen.

Blijvende invaliditeit

De kosten na een ernstig ongeluk kunnen vaak erg hoog oplopen voor uw werknemer. Denk aan de kosten voor aanpassingen aan de woning of lagere inkomsten als uw werknemer niet meer kan werken door blijvende invaliditeit. De ongevallenverzekering biedt een financiële compensatie als uw werknemer door een ongeval blijvend invalide raakt. Bij blijvende invaliditeit keert de verzekering twee keer het jaarsalaris aan uw werknemer uit. Het verzekerde bedrag wordt gebaseerd op het jaarloon van de werknemer.

 

Bij overlijden

Als uw werknemer overlijdt, is een extra geldbedrag vaak noodzakelijk voor de nabestaanden om alle extra kosten te betalen en het gezinsinkomen aan te vullen. Bij overlijden keert de verzekering eenmalig het jaarsalaris van uw werknemer aan de nabestaanden uit.

 

Goed werkgeverschap

De wet verplicht werkgevers om zich als een goed werkgever te gedragen, onderdeel hiervan is dat de werkgever moet zorgen voor een ‘behoorlijke verzekering’ die schade van werknemers door werkgerelateerde schade vergoedt. Er wordt van de werkgever verwacht dat u weet welke risico’s uw werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers. Om die reden kan een ongevallenverzekering, naast de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WEGAS), dan ook mede van belang zijn voor de werkgever.

✓ Uniek in de markt: vanaf € 50,- per jaar zijn al uw medewerkers verzekerd.

Bij andere aanbieders van de ongevallenverzekering kunt u deze pas afsluiten vanaf € 250,- per jaar. Bij ons kunt u de verzekering al afsluiten vanaf € 50,- per jaar, waarbij al uw medewerkers verzekerd zijn.

 

Ruime kring van verzekerden: voor al uw medewerkers en tegen een zeer scherpe premie.

U kunt de ongevallenverzekering afsluiten voor uw vaste medewerkers. Maar ook uw oproepkrachten, vakantiekrachten, stagiaires, uitzendkrachten, payrollers en een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kunt u verzekeren op de ongevallenverzekering tegen een zeer scherpe premie gemiddeld ruim 50% voordeliger dan bij andere aanbieders.

 

Optie: unieke tandartsdekking bij schade door een ongeluk.

U kunt ervoor kiezen om een tandartsdekking mee te verzekeren op de ongevallenverzekering. Uw medewerker krijgt dan bij een ongeval onder werktijd een maximale uitkering van € 5.000,- voor de tandartskosten.

 

Goede secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers.

De wet verplicht werkgevers om zich als ‘goed werkgever’ te gedragen door een behoorlijke verzekering af te sluiten voor hun werknemers. Steeds meer CAO’s stellen werkgevers ook verplicht om een ongevallenverzekering aan te bieden aan hun werknemers. Daarnaast is de ongevallenverzekering een goede secundaire arbeidsvoorwaarde voor al uw werknemers.

 

✓ 24- uursdekking en werelddekking.

Uw vaste medewerkers zijn zowel tijdens als buiten werktijd verzekerd. Daarnaast biedt de ongevallenverzekering een werelddekking voor uw vaste medewerkers. Als uw medewerker iets overkomt dan keert de ongevallenverzekering uit aan uw medewerker of de nabestaanden van uw medewerker.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Zowel op het werk, thuis of in het verkeer kan het voorkomen dat uw medewerker het slachtoffer wordt van een ongeval. Gelukkig zijn de ongelukken die er gebeuren vaak klein. Maar als er écht iets gebeurt, dan wilt u dat uw medewerkers goed verzekerd zijn.

 

Schadevoorbeeld op vakantie

Stel dat uw werknemer op wintersport gaat naar Oostenrijk. Op de piste raakt uw medewerker zwaargewond door een ongeluk. Uw medewerker raakt in coma en overlijdt twee weken later. In deze situatie keert de ongevallenverzekering een jaarsalaris uit aan de nabestaanden van uw medeweker.

 

Schadevoorbeeld thuis

Stel dat uw werknemer blijvend invalide raakt, doordat hij thuis in de tuin van de ladder is gevallen. Uw medewerker is na het ongeluk afhankelijk van een rolstoel en kan niet langer meer zijn werk uitoefenen. Dan krijgt uw medewerker twee keer een jaarsalaris uitgekeerd. 

Een eenmalige uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit.

De verzekering keert uit als uw werknemer binnen 3 jaar na het ongeval overlijdt.

Als uw werknemer blijvend invalide wordt binnen 3 jaar na het ongeval. 

Premievoorbeeld

Een ongevallenverzekering heeft u al vanaf € 50,- per jaar! Bijvoorbeeld: u heeft 6 werknemers in dienst, die verdienen € 25.000,- per persoon per jaar. U heeft dus een totale loonsom van € 150.000,-. Wanneer u al uw medewerkers wilt verzekeren, betaalt u in dit voorbeeld € 117,- premie per jaar voor 6 werknemers.   

 

24-uursdekking

Een collectieve ongevallenverzekering kan in vele vormen worden afgesloten, zoals een dekking op basis van het salaris of op basis van vaste bedragen. Meestal wordt gekozen voor een 24-uursdekking, maar een beperktere dekking is eveneens mogelijk. Ook de partners van een kantoor kunnen tegen vaste bedragen worden meeverzekerd.Premie ongevallenverzekering berekenen 

De premie is zeer voordelig en als zakelijke last aftrekbaar als de werkgever als verzekeringnemer optreedt. Per saldo is het dan ook het overwegen waard om, zowel in het belang van het personeel als in het belang van de werkgever zelf, een dergelijke verzekering af te sluiten.

 

Hoeveel premie u betaalt, hangt af van het aantal verzekerde medewerkers, de loonsom, de werkzaamheden, de dekking en de verzekerde bedragen. Wij maken graag een berekening voor u.

Interesse in de ongevallenverzekering?

Overweegt u om een ongevallenverzekering af te sluiten? Vul onderstaand formulier in en dan nemen wij contact met u op. 

Bent u lid van FOCWA?