Open menu

FOCWA Verzekeringsdienst

Vragen of meer informatie?
Bel 010 - 288 44 90, wij helpen u graag!

WIA-werknemersverzekering

Werkt u voor een bedrijf in de metaal en techniek- of automotive-branche? Dan meldt uw werkgever u aan voor een WIA-werknemersverzekering. Dat is zo afgesproken in de cao.

Wordt u ziek of om een andere reden arbeidsongeschikt? Met onze verzekeringen krijgt u dan vaak een aanvulling op uw inkomen. En u krijgt gratis advies van een persoonlijke contactpersoon en onafhankelijke experts.

Wat is er verzekerd met de WIA-werknemersverzekering?

Wordt u langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Na twee jaar krijgt u dan mogelijk een WIA-uitkering van UWV. De WIA-werknemersverzekering van NV schade zorgt in veel gevallen voor een aanvulling op deze uitkering.

Wat is wel verzekerd?

Een uitkering berekenen we over het jaarloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag en dertiende maand. Het SV-loon wordt jaarlijks vastgesteld door UWV. In 2021 is dit € 58.311.

 Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet uit voor het deel van uw loon boven het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Hiervoor kan uw werkgever voor u een van onze aanvullende verzekeringen afsluiten:

De WIA-excedentverzekering is voor het inkomen tussen het maximum SV-loon en € 100.000.

De WIA-excedentverzekering Top is voor het inkomen tussen € 100.000 en € 300.000.

Extra informatie

Elk jaar wordt de premie berekend. In 2021 is dit 0,723%. De premie is een percentage van uw brutoloon tot het maximale sociale verzekeringsloon. In 2021 is dit € 58.311. Uw werkgever mag de helft van de premie inhouden op uw brutoloon.

 

U betaalt een lagere premie

 • De 62 maanden voor uw AOW-leeftijd. De premie is dan 0,080%.
 • Als u 15-35% arbeidsongeschikt raakt. De premie is dan 0,643%.

U betaalt geen premie

 • De 24 maanden voor uw AOW-leeftijd;
 • Als u een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt.

Bent u langer dan 42 weken ziek? Dan kunt u vragen of uw werkgever dat al aan NV Schade heeft gemeld. Zo kan er later rond belangrijke momenten hulp geboden worden, zoals rond de UWV-keuring.

Uitkering aanvragen

Als u weet voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent volgens UWV, kunt u een uitkering bij NV schade aanvragen

Bekijken het stappenplan om een uitkering aan te vragen.

Wijzigingen doorgeven

Een verandering in uw loon, uren of werkgever meldt uw werkgever bij NV Schade. Bij overlijden of verhuizen binnen Nederland geeft uw gemeente dit doorgaans door. Meestal hoeft u dus zelf geen actie te ondernemen als er iets verandert. Let op: u geeft wel wijzigingen door als u arbeidsongeschikt bent, wanneer:

 • uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert;
 • u een brief van UWV krijgt over een wijziging in uw uitkering;
 • de hoogte van uw uitkering van UWV verandert;
 • u meer of minder uur gaat werken;
 • u stopt met werken

Benieuwd wanneer de WIA-werknemersverzekering allemaal uitkeert? In de onderstaande afbeelding is duidelijk te zien wanneer er wel en geen dekking is. 

De verzekering stopt automatisch als:

 

 • medewerker de AOW-leeftijd bereikt;
 • werknemer stopt met werken;
 • of als de werknemer buiten de metaal en techniek gaat werken.

Als u werkt binnen de metaal en techniek- of automotive-branche, heeft u recht op een WIA-werknemersverzekering. U krijgt dan hulp en meestal ook een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Dat is afgesproken in de cao.

 

Wilt u zelf het risico dragen van arbeidsongeschiktheid of bent u ergens anders verzekerd? Dan kunt u in uw eerste drie maanden bij uw werkgever de verzekering opzeggen. Daarna kan dat na het eerste jaar. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Om op te zeggen stuurt u NV Schade een aangetekende brief. Daarin geeft u aan dat u de verzekering wilt beëindigen.

Kijk voor meer informatie op www.nvschade.nl

Waar kunnen we u mee helpen?

Als u verder nog vragen heeft, staan onze specialisten klaar om deze te beantwoorden. Vul onderstaand formulier op en ze nemen contact met u op!


Bent u lid van RAI Vereniging?